bud-mal
18-01-2019 - Piotra i Małgorzaty    
 
 
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
  KONFERENCJA. 27 CZERWIEC 2010
Odroczona płatność lub płatność po wykonaniu usługi – bezpieczeństwo zawieranych transakcji i skuteczne dochodzenie należności.
Jak przestać fundować zagraniczne wczasy swoim dłużnikom.
Centrum konferrencyjne Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4 Warszawa

Szanowni Państwo,
Od wielu lat we wszystkich badaniach przedsiębiorcy wskazują jako jeden z ważniejszych problemów opóźnienia w płatnościach i długi okres dochodzenia należności. To powoduje, że wielu przedsiębiorców co roku odpisuje w straty nieściągnięte należności liczone w tysiącach złotych, a dłużnicy mają poczucie bezkarności.   Przeterminowane płatności ograniczają też możliwość terminowego regulowania swoich zobowiązań. Kryzys finansowy i wprowadzone przez banki ograniczenia w kredytowaniu firm powodują, że kontrahenci mają większe problemy ze spłatą zobowiązań, a długi okres dochodzenia należności wpływa na samą moralność płatniczą. 
 
Za nasze pieniądze dłużnicy spędzają wakacje za granicą, a my sami frustrujemy się z powodu nieopłaconych faktur. Jeżeli chcemy zmienić tą sytuację musimy wiedzieć w jaki sposób szybko dochodzić należności oraz jak to robić skutecznie, również w sytuacjach, gdy komornik odpowiada nam, iż dłużnik nie posiada majątku. 
 
Jeżeli co roku Państwa firma odpisuje w straty nieściągnięte należności oraz potrzebuje na stałe skutecznie zabezpieczyć swoje interesy w umowach związanych z odroczoną płatnością udział w specjalistycznej konferencji będzie właściwym rozwiązaniem. 
 
Celem konferencji jest omówienie konkretnych przypadków i pokazanie dostępnych rozwiązań, których stosowanie:
 
-          Zapobiega wyłudzeniom – oszustwa,
-          Pozwala ocenić możliwości płatnicze kontrahenta,
-          Gwarantuje skuteczne sądowe dochodzenie należności,
-          Zapobiega przedawnieniom niezapłaconych należności,
-          Zabezpiecza ekonomiczne interesy firmy w przypadku płatności po terminie,
-          Skraca okres otrzymania pieniędzy od dłużnika,
-          Chroni wizerunek podczas dochodzenia należności,
-          Pozwala dochodzić należności, gdy dłużnik ukrył majątek przed komornikiem,
-          Pozwala sprzedać nieściągnięte zobowiązania,
-          Pozwala przenieść na zewnątrz firmy dochodzenie należności.
 
Serdecznie zapraszam
Jarosław Nowrotek
Instytut Bezpieczeństwa Gospodarczego
WSTĘP PROGRAM PRELEGENCI REGULAMIN FORMULARZ FOLDER KONFERENCJI
 
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Konferencje  Członkowie IBG  Raport napady na banki w 2009 r  Raport napady na banki lipiec 2009  Raport sytuacja gospodarcza sierpień 2009  Raport sytuacja gospodarcza luty 2009  IBG w mediach  Bank i zagrożenia kryminalne  Ochrona przewożonych pieniędzy  Ochrona osób   Odroczona płatność  Kontakt