bud-mal
20-04-2018 - Czesława i Agnieszki    
 
 
Instytut Bezpieczeństwa Gospodarczego prowadzi działania na rzecz rozwoju wiedzy w Polsce dotyczącej:

-        
bezpieczeństwa fizycznego

-        
bezpieczeństwa technicznego

-        
bezpieczeństwa teleinformatycznego

-        
bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

-        
bezpieczeństwa transakcji

-        
bezpieczeństwa i higieny pracy

-        
zagrożeń o charakterze kryminalnym i terrorystycznym 

Swoje działania instytut realizuje poprzez:

przygotowywanie raportów, 
biuletynów, 
organizowanie konferencji,
przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Konferencje  Członkowie IBG  Raport napady na banki w 2009 r  Raport napady na banki lipiec 2009  Raport sytuacja gospodarcza sierpień 2009  Raport sytuacja gospodarcza luty 2009  IBG w mediach  Bank i zagrożenia kryminalne  Ochrona przewożonych pieniędzy  Ochrona osób   Odroczona płatność  Kontakt